Virpi Nykänen

Virpi Nykänen
Jyväskylä, Keuruu

Virpi on toimintaterapeutti ja lisäksi neuropsykiatrinen valmentaja. Virpi työskentelee kaikenikäisten asiakkaiden parissa. Työtään Virpi tekee asiakasta herkästi kuunnellen, erilaiset päivät ja elämäntilanteet huomioon ottaen. Terapiamenetelmät Virpi valitsee yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan omat kiinnostuksen kohteet huomioiden. Virpi pitää luonnossa oleilusta ja hyödyntääkin lähiluontoa myös terapiatyössä mahdollisuuksien mukaan. Terapiatilanteissa yhteinen huumori ja jaettu hauskuus on Virpin tärkeä työväline, jonka avulla selviydytään usein haastavammistakin tilanteista.