Yksilöterapia

Yhdessä kohti itsenäistä,
toimivaa ja turvallista arkea

Toteutamme yksilöllistä toimintaterapiaa kaikenikäisille; lapsille, nuorille, työikäisille sekä ikäihmisille.

Tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaillemme mielekäs ja toimiva arki.

Toteutamme toimintaterapiaa Keski-Suomessa (Jyväskylä, Keuruu, Saarijärvi) sekä Etelä-Karjalassa (Lappeenranta ja Imatra) sekä näiden kaikkien kuntien lähikunnissa.

 

Lasten toimintaterapia

Lapsen toimintaterapialla tuemme lapsen kehitystä ja hänen osallistumistaan arjen toimintoihin. Terapiassa lapsi ja hänen yksilölliset tarpeensa otetaan huomioon.

Terapian tavoitteena voi yhdellä lapsella olla kehonhallinnan edistäminen, jotta lapsi uskaltaa lähteä pyöräilemään. Toisen lapsen kanssa voidaan harjoitella omien tunteiden sanoittamista ja tunteiden hallintaa, jotta päiväkodissa tai koulussa ristiriitatilanteet sujuisivat hermostumatta. Terapiassa asetetuilla tavoitteilla on tarkoitus tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lapsen yksilöterapiassa lapsi saa onnistumisen kokemuksia toimiessaan turvallisessa ympäristössä terapeutin kanssa.

Viereisessä kuvassa tilanne lapsen terapiasta, jossa harjoitellaan oman vartalon hallintaa lycra-keinun avulla. Lue lisää lasten toimintaterapiasta täältä.

Lue lisää lasten toimintaterapiasta täältä

Nuorten toimintaterapia

Nuoren elämässä tapahtuu paljon muutoksia ja ne voivat tuoda esiin sellaisia haasteita, joihin sopeutumiseen nuori tarvitsee tukea.

Tähän vaiheeseen liittyy usein itsenäistymistä ja oman arjen hallinnan opettelua. Nuoren yksilöterapia suunnitellaan vastaamaan nuoren omaa mielenkiintoa ja tulevaisuuden toiveita. Terapeutin rooli on tukea nuorta elämäntilanteissa, jotka nuori kokee hankalaksi. Tällainen voi olla esimerkiksi kouluun tai työhön sitoutuminen ja normaalin arkirytmin löytäminen. Mieltä saattaa myös painaa sosiaalisten suhteiden vähyys ja niissä epäonnistuminen.  Voit lukea lisää nuorten toimintaterapiasta täältä.

Tarjoamme nuorille myös neuropsykiatrista valmennusta (NEPSY), jolla tuetaan esim. arjen hallintaa, itsenäistymistä ja sosiaalisia taitoja.

Lue lisää nuorten toimintaterapiasta

Aikuisten toimintaterapia

Autamme aikuista ihmistä itsenäiseen elämään sairastumisen tai vammautumisen jälkeen. Yksilöterapiassa toimintakykyä pyritään ylläpitämään tai palauttamaan toiminnan ja harjoitusten avulla. Terapian tavoitteet vastaavat asiakkaan toiveita sekä tarpeita, ja tavoitteita kohti vievät toiminnalliset harjoitteet räätälöidään sopimaan juuri asiakkaan omaan arkeen. Jollain tavoitteena voi olla itsenäinen ruoanlaitto omassa keittiössä. Toisella taas tavoite voi olla työelämään palaaminen, tai uusien vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen arjen toiminnoissa sairastumisen jälkeen.

Oheisessa kuvassa terapeutin kanssa harjoitellaan halvaantuneella kädellä tarttumista ja puristamista, jotta arjen toiminnot sujuisivat paremmin. Toimintaterapiassa (tuetaan) harjoitellaan / vahvistetaan halvaantuneen yläraajan ottamista osaksi kaksikätisiä arjen toimintoja. Tällainen voi olla esim. ruoanlaitto.

Lue lisää aikuisten toimintaterapiasta täältä.

Lue lisää aikuisten toimintaterapiasta täältä

Ikäihmisten toimintaterapia

Iän karttuessa haasteet selvitä arjesta itsenäisesti voivat lisääntyä. Toimintaterapian avulla ikäihmistä voidaan tukea turvalliseen ja itsenäiseen arkielämään. Yksilöterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi ruoanlaittoa halvaantuneella kädellä, kuten viereisessä kuvassaToimintaterapeutti voi arvioida terapian aikana myös apuvälinetarvetta. Siten terapian aikana voidaan yhdessä tutustua arkea helpottaviin apuvälineisiin, jos oma toimintakyky ei enää riitä.

Lue lisää ikäihmisten toimintaterapiasta täältä.

Lue lisää ikäihmisten toimintaterapiasta täältä

Harrastukset osana terapiaa

Toimintaterapiassa voidaan ohjata myös harrastusten pariin. Toimintarajoitteen kanssa harrastaminen tuntuu joskus mahdottomalle, mutta meillä on keinoja ja osaamista auttaa löytämään sinulle sopiva harrastus.

Terapiassa voidaan hyödyntää myös luovia terapian menetelmiä kuntoutujan mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Palveluseteli

Meille voi tulla asiakkaaksi myös palvelusetelillä. Palveluseteli on kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaalle myöntämä korvaus. Palvelusetelillä voit lunastaa meiltä Terapiakeskus Mentoris Oy:ltä toimintaterapiaa Keski-Suomen ja Etelä-Karjalan kunnissa. Kunta maksaa toimintaterapian setelissä määrättyyn arvoon asti.

Asiakkaalle palvelusetelipalvelut ovat maksuttomia. Palveluseteliasiakkaan toimintaterapia toteutetaan hänelle laaditun kuntoutusuunnitelman mukaisesti joko vastaanotolla tai hänen omassa toimintaympäristössään.

Lue lisää palvelusetelistä!

Lue lisää