Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiaa

Onko lapsellasi todettu kehityksellistä viivettä?

Onko hänellä haasteita liikunnallisissa taidoissa tai keskittymisessä?

Tai onko hänellä kenties pulmia kaverisuhteissa?

Me voimme auttaa

 

Yhdessä onnistumme

Lapsen toimintaterapiassa keskitymme mm. tukemaan itsestä huolehtimisen toiminnoissa, sosiaalisissa taidoissa sekä koulunkäynnin mahdollistumisessa.

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti. Terapia voi toteutua esim. kotona, päiväkodissa tai koulussa. Joitakin taitoja voidaan harjoitella myös lapsille suunnatussa terapiatilassa, jossa on liikunnallisia taitoja edistäviä terapiavälineitä. Toimintaterapia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lapsen lähiverkoston, kuten perheen ja muiden lapsen asioita hoitavien tahojen kanssa.

Katso oheiselta videolta, kun kaksoispoikien äiti, Tiina, kertoo heidän perheensä myönteisestä kokemuksesta lasten toimintaterapiasta. Voit lukea koko asiakastarinan täältä.

 

Toteutamme toimintaterapiaa Keski-Suomessa (Jyväskylä, Keuruu, Saarijärvi) sekä Etelä-Karjalassa (Lappeenranta ja Imatra) sekä näiden kaikkien kuntien lähikunnissa.

Lasten toimintaterapiassa lapsi saa onnistumisen ja ilon kokemuksia.

Näitä harjoittelemme

  • omatoimisuutta arjessa
  • sosiaalisia taitoja
  • itsetunnon vahvistamista
  • tunnetaitoja
  • liikunnallisia taitoja
  • hahmottamista
  • aistitiedon käsittelyä

Jos lapsesi on saanut maksusitoumuksen tai palvelusetelin toimintaterapiaan, ole yhteydessä meihin. Me ohjaamme teitä terapiaprosessin alkuun. Maksusitoumus voi olla mm. Kelan, terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin myöntämä. Siihen tarvitaan lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma ja arvio toimintaterapian tarpeesta. Myös itsemaksavat asiakkaat ovat tervetulleita.

Toteutamme toimintaterapiaa Keski-Suomessa (Jyväskylä, Keuruu, Saarijärvi) sekä Etelä-Karjalassa (Lappeenranta ja Imatra) sekä näiden kaikkien kuntien lähikunnissa.

Pariterapia

Pariterapia on toimintaterapian muoto, joka soveltuu lapsille ja nuorille, joilla on esimerkiksi pulmia vuorovaikutustaidoissa tai sosiaalisten tilanteiden hahmottamisessa. Tällöin pienryhmässä voidaan harjoitella vuorovaikutustaitoja terapeutin tukemana. Tilannesidonnaista käyttäytymistä voidaan opetella yhdessä, turvallisessa ympäristössä.

Pariterapiasta hyötyvät esim. Asperger- ja ADHD-lapset sekä -nuoret.

Meille voi hakeutua myös palvelusetelillä. Lapsi voi päästä terapiaan esimerkiksi toimintaterapian tai omaishoidon palvelusetelillä. Lue lisää palvelusetelistä alla olevasta linkistä ja ole meihin yhteydessä.

Lue lisää palvelusetelistä