Kouluvalmennus

Kun koulunkäynti tökkii, on löydettävä sopivimmat tukimuodot erilaisiin oppimisen tilanteisiin. Kouluvalmentajan työnkuvaan kuuluu oppilaiden hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen ja koulunkäynnin sujumisen tukeminen. Kouluvalmentaja toimii yhdessä lapsen perheen, kuraattorin, opetushenkilöstön ja muun tukiverkoston kanssa.

Koulun opetusryhmät voivat olla isoja. Lapsi voi tarvita turvallisen aikuisen tukea;

  • Oppimisen
  • keskittymiseen
  • toiminnan ohjaukseen
  • sekä tunteiden hallitsemiseen.

Kouluvalmentaja voi auttaa myös vapaa-ajalla esim. läksyjen ja koulumatkojen kanssa.