Neuropsykiatrinen valmennus

Mitä on Neuropsykiatrinen valmennus eli NEPSY?

Neuropsykiatrinen valmennus auttaa lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia oireita. Nepsy on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, jossa pyritään löytämään onnistumiset ja positiiviset asiat elämässä. Neuropsykiatrisia haasteita ovat muun muassa autismin kirjon oireyhtymät, Asperger, ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeudet ja kielelliset erityisvaikeudet. Neuropsykiatrinen valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.

 

Toimialueinamme: Jyväskylä, Saarijärvi, Keuruu sekä Lappeenranta ja Imatra

Etäyhtyedellä ympäri Suomen

Löydetään onnistumiset ja osaamisen kokemukset

Itsetunto kehittyy positiivisten kokemusten myötä. Neuropsykiatrinen valmennus on jo olemassa olevien osaamisalueiden vahvistamista ja voimavarojen käyttöönottoa sekä uuden oppimista. Tavoitteena on katkaista negatiivisuuden ja epäonnistumisten kierre henkilöiltä, joilla on erilaisia neuropsykiatrisia haasteita.

Neuropsykiatrisen valmentajan ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön liittyy usein myös asiakkaan koko lähipiiri ja muu palveluverkosto.

Etäterapia opiskeluiden ja arjen tukena

Asiakkaamme Teemu kertoo, minkälaista tukea omaan arkeensa hän on saanut toimintaterapiasta yliopisto-opintojen ohella. ”Tarkkaavaisuus ja keskittymishäiriö. Ne yhdistettynä yliopisto-opintoihin, niin on ollut haastavaa pitää omaa tilannetta kasassa”, Teemu kertoo.

Katso videolta koko tarina ja kuule, millä tavalla toimintaterapiasta on ollut tukea opiskelijan arjen tueksi.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta saa apua ja tukea

 • arjen- ja elämänhallintaan (päivärytmi, ajankäyttö, asiointitaidot, rahankäyttö, oman
  terveyden edistäminen, kodinhoidolliset taidot, mielekkään harrastuksen löytäminen)
 • itsenäistymiseen (omaan asuntoon muuttaminen, itsestä huolehtiminen, vastuun ottaminen omista asioista)
 • psykososiaalisten taitojen vahvistamiseen (itseilmaisu, vuorovaikutustaidot)
 • oppimisen ja koulutyön haasteisiin tai työelämässä selviytymiseen
 • itsetunnon vahvistamiseen

Valmennuksessa harjoitellaan esimerkiksi seuraavia elämisen perustaitoja:

 • päivärytmin löytäminen
 • terveyteen ja koulunkäyntiin liittyvät asiat
 • itsestä huolehtiminen
 • siivous ja järjestyksen ylläpitäminen
 • arjen hallinta kuten kaupassa käynti, raha-asiat, ajanhallinta
 • harrastukset
 • itsenäinen kulkeminen
 • ihmissuhteet

Harjoiteltava asiat ovat aina yksilöllisiä ja sinun tarpeistasi esiin nousevia.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta. Neuropsykiatriseen valmennukseen voi hakeutua myös itsemaksavana.

Kiinnostaako neuropsykiatrinen valmennus? Ota meihin yhteyttä ja sovitaan yhteinen alkutapaaminen!

Voit saada neuropsykiatrista valmennusta myös palvelusetelillä.

Lue lisää palvelusetelistä